Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hoe doen wij dat:

Contact met de ouders


Wij onderhouden nauw contact met de ouders omdat we ook hierin de verbondenheid tot stand brengen. We investeren in de relatie met ouders omdat we samen het kind ondersteunen zodat het zich kan ontwikkeling. Dit doen we door regelmatig bij te praten, ouderavonden, informatieavonden alsook door dagelijkse schriftelijke rapportage over het dag-verloop. De nadruk ligt hier sterk op het wij-gevoel.

Professionele programma's


We werken met professionele Voorschoolse Educatie programma’s die voort vloeien uit ieders VVE beleid zoals Uk & Puk en Piramide.

We werken met het KIJK! programma dat helpt bij het volgen van ontwikkeling van uw kind.


Kwaliteitsniveau waarborgen


Ons kwaliteitsniveau vereist een hoge mate van professionaliteit en kwaliteit van onze medewerkers en managers. Om deze standaard te bewaken en te verbeteren investeren wij continue in het ontwikkelen van onze pedagogisch medewerkers en manager middels trainingen, workshops, coaching trajecten en onderling leren van elkaar. We geven dat vanuit onze samenwerking in de stichting vorm.