Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Wat doen wij?


Wij verzorgen opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar en bieden op elke locatie een peuterspeelzaalochtend aan.

Onze organisaties doen echter meer dan kinderen ‘opvangen’ alleen, wij geven ze ruimte, tijd en aandacht binnen een emotioneel veilige en sociale omgeving,

zodat kinderen zich welbevinden en zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen. Het kind staat centraal met zijn talent en behoefte in verbondenheid met

de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen.

Signaleren, stimuleren, ontwikkelen


We werken met een professioneel kind volgsysteem om het kind in zijn of haar ontwikkeling te volgen en signaleren zo tijdig achterstanden of ontwikkelingsvoorsprongen. Eigen Wijs werkt samen met specialisten om in de ontwikkelbehoefte van het kind te voorzien. Zo werken wij naast de GGD en CJG samen met logopedisten, fysiotherapeuten en coaches. Elk kind en elke ouder is anders en daarom leveren wij maatwerk vanuit betrokkenheid, flexibiliteit, continuïteit en betrouwbaarheid.


'Babygebaren'


Om de gesproken taal kracht bij te zetten gebruiken alle medewerkers van EigenWijs 'babygebaren'. De gebaren die worden gebruikt komen uit de officiele

nederlandse gebarentaal.

Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door je kind gebaren aan te leren,

kun je deze periode overbruggen. Je kunt al met je kind communiceren voordat het fysiek in staat is om te praten!

Tussen zes en negen maanden zijn de hersenfuncties zodanig ontwikkeld dat het kind zich meer bewust wordt van zijn directe omgeving en

het de aandacht beter kan sturen en steeds langer kan vasthouden. Het kind kan associëren: het verbindt de woorden die het hoort aan de voorwerpen die het ziet en

de handelingen die het meemaakt. Het kind ziet en herkent een vliegtuig in de lucht en een eendje dat in de vijver zwemt. Het weet wat er gaat gebeuren als je vraagt of

het wil eten of gaat slapen. Een kind wil graag met je delen wat het beleeft en nodig heeft. Met Babygebaren geef je het een manier om dit uit zichzelf te doen, zonder dat

jij hoeft in te vullen waar het kind naar zou kunnen wijzen of wat het zou kunnen willen. En omdat je kind met gebaren zelf een gesprek met jou kan starten,

krijg je meer inzicht in de belevingswereld en de belangstelling.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen,

als ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken.